Học tiếng Đức với Jenny A2

Học tiếng Đức với Jenny A2

Learn German | Kausalsatz | Nebensatz | weil (da) vs denn | German for beginners | A2 – Lesson 4 Ich lerne Deutsch, weil Ich in Deutchland studieren will Ich lerne Deutsch, weil Ich eine deutsche freundin habe aus welchem grund : …

Học tiếng Đức với Jenny A1

German Lesson (31) – The Nominative Case – Part 1: Personal Pronouns – A1 German Lesson (32) – The Nominative Case – Part 2: Possessive Pronouns – A1 German Lesson (33) – The Accusative Case – Part 1: The Direct Object – …

Coupon mã giảm giá 40 Unica: OLOV

Unica là gì ? Unica là hệ thống chia sẻ khóa học online cho hàng ngàn học viên. Với Unica bạn sẽ được thoải mái học ở mọi lúc mọi nơi vơi chi phí hợp lý , ngoài ra bạn được tương …
error: Content is protected !!